<meter id="i3jad"><strong id="i3jad"><s id="i3jad"></s></strong></meter>
  <mark id="i3jad"><u id="i3jad"></u></mark>

  <tt id="i3jad"><pre id="i3jad"></pre></tt>
 1. 語言/Language:

  2017-2018慈善步行


  2017-2018年「為緬甸難民及貧窮地區慈善步行」

  籌得善款共澳門幣五十萬餘


  受助單位或項目

  捐助金額(澳門幣)
  澳門明愛
  • 安慶市陽光幼兒院

  • (孟加拉)羅興亞難民危機

  • 「好的福攸快線」營運支出

  200,000.00

  鮑思高慈幼會

  • 緬甸青年少事工

  103,130.00

  世界宣明會

  • 南蘇丹難民救援

  62,008.00

  澳門明愛

  • 羅興亞難民

  30,900.00

  澳門教區菲律賓教友牧靈服務

  • 教區牧民中心各族裔之新移民服務

  30,000.00

  澳門中華教育會

  • 國內華夏綠洲助學計劃

  20,000.00

  善牧會

  • 善牧會婦孺事工

  25,000.00
  母佑會25,782.50
  鮑思高慈幼會
  25,782.50

  鮑思高慈幼會

  • 蒙古青少年事工

  3,223.90  hao123彩票官网 162| 687| 933| 339| 771| 730| 860| 293| 81| 290| 406| 37| 667| 114| 981| 783| 33| 177| 597| 360| 373| 899| 938| 938| 71| 676| 821| 861| 875| 547| 219| 115| 155| 748| 355| 370| 437| 452| 283| 693| 432| 303|